Aarhus University Seal


Forløbsbeskrivelse: Rygning og Elasticitet

Introduktion

Intentionen med forløbet er at styrke elevernes forståelse af, hvordan man kan bruge modeller og modellering i samfundsfag samt at give dem et redskab til indlæring af faglige begreber på en ny måde.

De begreber der arbejdes med er:

 • Elasticitet. I denne sammenhæng fokuseres på priselasticitet

 • Effekten af alder på elasticitet

 • Effekten af afgifter på en vare med lav elasticitet

 • Virkningen på statens indtægter og udgifter ved en afgift.

En grundlæggende kompetence i samfundsfag er at forholde sig kritisk til modellerne. Det betyder at eleverne skal kunne stille spørgsmål som:

 • Hvad er modellens rækkevidde?

 • Hvilke variable er med og hvilke er ikke med - og hvad betyder det for modellen?

Beskrivelse af forløbet

Forløbet er beregnet til at kunne afvikles i en enkelt lektion hvor eleverne arbejder med elevspørgsmål (se nedenfor). Hvis det ønskes kan man naturligvis forlænge forløbet, f.eks. Ved at bruger mere tid på:

 • dilemmaer vedrørende statslig regulering via afgifter.

 • modellens anvendelighed og elevernes faglige udbytte af arbejdet

 • Anvendelse af modeller i faget og ideer til modeller i andre dele af faget

Forslag til elevspørgsmål

Indledende spørgsmål

 1. Hvad menes der med begrebet priselasticitet?

Prøv modellen!

Nu kan du downloade en model om elasticitet og åbne den i NetLogo. Modellen finder du her <link>

Bare prøv dig frem. Der kan ikke gøres noget forkert.

Hvis modellen pludselig opfører sig mærkeligt, kan du altid lukke den og downloade den igen via linket ovenfor.

 1. Prøvat sætte afgiften på cgaretter op med forskellige beløb. Hvad sker der med figurerne?

 2. Hvad viser graferne?

 3. Hvad viser opgørelserne i felterne med tal?

Modellen og Elasticitet

 1. Forklar hvad de forskellige elementer i modellen viser.

 2. Findes der lignende produkter som forbrugerne kan substituere med? Hvilke?

 3. Hvilken type gode er der tale om (luksusgode eller nødvendighedsgode)?

 4. Hvordan er tidsperioden for forbruget af cigaretter?

 5. Overvej hvordan de to aldersgrupper i modellen (over og under 24) adskiller sig fra hinanden med hensyn til elasticitet.

Model: Interface og Kode

 1. Kør modellen igennem med 10 stigninger på hver 1 kr i afgift

 2. Hvilken af de to grupper skifter mest fra rygere til ikke-rygere når afgiften sættes op? Kan I forklare det?

 3. Hvordan udvikler statens indtægter og udgifter sig? Kan I forklare hvad der sker?

Ændringer i koden

Find det sted i koden hvor elasticiteten angives for de forskellige aldersgrupper. Sæt elasticiteten for unge (under 24) til -1.80 og for voksne (over 24) til -1.2. Kør modellen igen med de nye værdier.

 1. Hvad sker der nu med andelen af rygere og ikke-rygere? Forklar ændringerne

 2. Hvad sker der nu med statens indtægter og udgifter? Forklar ændringerne

Betydningen af elasticitet

 1. Forklar med jeres egne ord hvad det betyder for statens indtægter om priselasticiteten på cigaretter er elastisk eller uelastisk

 2. Forklar med jeres egne ord hvad det betyder for statens udgifter om priselasticiteten på cigaretter er elastisk eller uelastisk

Evt. supplerende spørgsmål

 1. Hvilken del synes du er vigtigst i modellen og hvorfor?

 2. Er der noget I synes mangler i modellen? Hvorfor/Hvorfor ikke?

 

Netlogo introduktion

Eleverne skal starte med at downloade Netlogo og derefter se nedenstående to videoer. Netlogo kan hentes her: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/

Introduktion til Netlogo

Introduktion til model interfacet

Link til netlogo model, introduktionsvideo og løsningsvideo

Netlogo modellen kan hentes her:

Økonomisk Kredsløb Model

Introduktionsvideo

Løsningsvideo 

Relevant fagligt materiale

Eleverne antages at have læst om elasticitet, f.eks i Lene Nibuhr Andersen og Jakob Sinding Skött: Økonomibogen, Columbus 2016 s. 41-56.

Læreren kan evt. orientere sig om de benyttede elasticiteter i dette paper: [1]. [Esben Meulengracht Flachs, Mette Bjerrum Koch, Knud Juel: Sundhedsmæssige konsekvenser ved ændringer i tobaksprisen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2013] s. 4-5