Aarhus University Seal


Forløbsbeskrivelse: Økonomisk Kredsløb

Introduktion

Det økonomiske kredsløb og økonomiske styringsprincipper er centralt kernestof i økonomiundervisningen på både A, B og C-niveau. Det kan imidlertid være vanskeligt umiddelbart at forstå de økonomiske sammenhænge, hvorfor vi har udviklet en Netlogo-model over en forsimplet udgave af det økonomiske kredsløb med fokus på effekten af finanspolitik.

Beskrivelse af forløbet

Udgangspunktet for modellen er netop at den skal udgøre en forsimplet version af det økonomiske kredsløb, hvor målsætningen er at eleverne ud fra deres grundbogslæsning kan supplere den ufuldstændige model og dermed selv bidrage til at udbygge og gradvist skabe en mere dækkende model. Modellen kan dermed anvendes i begyndelsen af et økonomi-forløb, og hvis den anvendes på a-niveau fx i 2g, kan man med fordel senere i forløbet arbejde med Vismandsspillet, hvilket jo ofte inkorporeres i økonomiforløb. Ved at inddrage både kredsløbsmodellen i Netlogo og den langt mere avancerede – og realistiske Vismandsmodel, kan eleverne reflektere over forskellige økonomiske modellers anvendelse og præcision. Udover Vismandsspillets større empiriske præcision er forskellen imellem de to modeller, at kredsløbsmodellen åbner for elevernes aktive medskabelse. Eleverne kan således få adgang til økonomiske modellers motorrum, åbne deres blackbox og dermed opnå evnen til at reflektere over modellers antagelser, muligheder og begrænsninger.

Når eleverne åbner for modellen mødes de af den simple version af det økonomiske kredsløb med husholdninger, virksomheder og stat samt en variabel, som de kan påvirke, skat. Hastigheden på de flyvende pengesedler angiver aktiviteten i økonomien. Denne animation skal således illustrere og eksemplificere øget efterspørgsel, så når eleven anvender ekspansiv finanspolitik ved at sætte skatten ned flyver pengesedlerne hurtigere, hvilket indikerer at aktiviteten i økonomien øges og at statens opnår flere skatteindtægter pga. den stigende aktivitet. På denne måde kan den grafiske illustration således styrke elevernes læring så de diffuse sammenhænge og begreber konkretiseres en smule. 

Forslag til organisering af forløbet

Arbejdet i NetLogo kan tage ca. 2 lektioner a 75 minutter hvor eleverne arbejder sammen to og to. Eleverne får opgaverne på handoutet en ad gangen, så der er opsamling efter hver opgave. Når opgaverne på arbejdsarket/handoutet er afsluttet, skal eleverne læse i grundbogen om finanspolitik, og herefter kan man fortsætte sit økonomiforløb. Afslutningsvist kan eleverne give hinanden feedback på deres besvarelse og deres modificerede Netlogo-model, og læreren kan evt. gennemgå et eksempel på klassen. 

Forslag til elevspørgsmål

Indledende spørgsmål

 1. Hvad er en økonomisk model?

 2. Hvilke elementer kunne man forestille sig indgik i en økonomisk model?

Prøv modellen!

Nu kan du downloade en model om elasticitet og åbne den i NetLogo.

Bare prøv dig frem. Der kan ikke gøres noget forkert.

Hvis modellen pludselig opfører sig mærkeligt, kan du altid lukke den og downloade den igen via linket ovenfor.

For at aktivere modellen skal I først trykke set-up og dernæst go.

Modellen og teorien

 1. Beskriv modellen og forklar hvad du tror de forskellige elementer repræsenterer.

 2. I skal nu sætte skatten ned med 2% og tryk på næste år. Læg mærke til hvad der sker med modellen og med de flyvende pengesedler? Overvej hvorfor dette sker.

 3. Hvad er effekten på BNP og på ledighed (Unemployment) af at sætte skatten ned? Hvad kan forklare denne effekt?

 4. Sæt skatten op med 2% og undersøg effekten på BNP og på ledighed. Hvad kan forklare denne effekt? Og hvornår er det hensigtsmæssigt at føre denne form for politik?

Model: Interface og Kode

Udvidelse af modellen med offentlige udgifter.

Under skatte-slideren findes en tom slider. Denne slider skal du navngive i koden.

Vi skal introducere "Offentlige udgifter" eller "Government spending", hvis man holder modellen på engelsk.

 1. Start med at højreklikke på slideren kaldet "xx" i "interface" delen. Kald den "government"

 2. Find herefter de steder i koden ("Code" delen) hvor "xx" optræder. Erstat "xx" med "government".

 3. Diskuter hvilken effekt øgede eller reducerede offentlige udgifter har på BNP og på ledighed?

 4. Tjek at din nye slider for offentlige udgifter har den rette effekt på BNP og ledighed. Noter din observation

 5. Overvej hvilken af brug af skattelettelser og offentlige udgifter de fordelingspolitisk højreorienterede partier – og de fordelingspolitisk venstreorienterede partier foretrækker?

Ændringer i koden

I skal nu prøve at ændre i koden så udregningerne i højere grad afspejler de politiske partiers opfattelser.

 1. Find de steder i koden hvor skat (tax) og offentlige udgifter (government) ganges med forskellige tal. (Eksempel: "set BNP BNP + (tax * -1)".)

 2. Overvej hvilke effekter tallene har på hvordan modellen fungerer.

 3. Prøv at fordoble virkningerne af en skatteændring på ledigheden. Hvilke partier vil have den opfattelse at skattelettelser giver meget lavere ledighed?

 4. Prøv at fordoble virkningerne af de offentlige udgifter på BNP. Hvilke partier vil have den opfattelse et en forøgelse af de offentlige udgifter giver giver meget større BNP?

 5. Diskuter hvilken aktør, modellen mangler (den sorte kasse nederst i modellen). Indsæt navnet på aktøren i koden. Vælg det view, der hedder varer (goods) og diskuter forklaringer på de varestrømme som modellen angiver ved henholdsvis ekspansiv og kontraktiv finanspolitik

Evt. supplerende spørgsmål

 1. Hvilken del synes du er vigtigst i modellen og hvorfor?

 2. Er der noget I synes mangler i modellen? Hvorfor/Hvorfor ikke?

 3. Som modellen ser ud nu er der ikke negative konsekvenser forbundet med skattelettelser, men sådan er det ikke i virkelighedens verden. Diskuter derfor hvilke ulemper, der er forbundet med skattelettelser. Kom her ind på begreber som statens budget, statsgæld og inflation.

 

Netlogo introduktion

Eleverne skal starte med at downloade Netlogo og derefter se nedenstående to videoer. Netlogo kan hentes her: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/

Introduktion til Netlogo

Introduktion til model interfacet

Link til netlogo model, introduktionsvideo og løsningsvideo

Netlogo modellen kan hentes her:

Økonomisk Kredsløb Model

Introduktionsvideo

Løsningsvideo 

Relevant fagligt materiale

F.eks.

Eleverne har læst om det økonomiske kredsløb i en grundbog.