Aarhus University Seal

Arts-dekan og professorer: Styrk børn og unges teknologiforståelse i skolen

In this letter, dean Maja Horst, professor and CCTD manager Ole Sejer Iversen, and professor Marianne Graves Petersen argues that digital technology comprehension should be a mandatory school subject to ensure competent and critically citizens.

Den digitale teknologi skal ikke ud af skolen. I stedet skal den på skemaet som et obligatorisk fag for at sikre kompetente og kritiske borgere og undgå en digital underklasse, skriver dekan Maja Horst, professor og centerleder Ole Sejer Iversen og professor Marianne Graves Petersen.

8. september 2023 af Maja Horst, Ole Sejer Iversen og Marianne Graves Petersen

Den sociale sammenhængskraft er et adelsmærke for det danske samfund, og det skulle den gerne fortsætte med at være. En afgørende forudsætning for, at det kan ske, er at indføre digital teknologiforståelse som et obligatorisk fag i grundskolen, der ruster alle børn og unge til livet i det digitale samfund.

Digitale teknologier gennemsyrer vores liv. Vi møder dem overalt, fordi de skaber rammerne for både hverdags- og arbejdsliv, for privatlivet og for samfundslivet. Når man har digital teknologiforståelse, betyder det altså ikke bare, at man kan lidt ekstra med computere.

Det betyder, at man kan bruge netbank, MinSundhed og MitID og rette sin forskudsopgørelse på skat.dk. At man forstår, hvad en algoritme er, og hvordan den styrer det indhold, man ser på sociale medier – og at man selv kan konstruere en algoritme, der løser et problem. At man forstår, hvad en cookie er, og hvordan den bruges til at spore ens adfærd på internettet. At man kan gennemskue, hvordan ChatGPT ”responderer”, og at man ved, hvordan man bygger en robot – og selv kan programmere en.

Det betyder i det hele taget, at man har forudsætninger, der i dag er afgørende for at få en uddannelse og et job og for at kunne agere som kompetent og kritisk samfundsborger i et demokrati, hvor vi ganske vist stadig sætter vores kryds på stemmesedlen med en blyant, men hvor konspirationsteorier, fake news og misinformation spreder sig som digital lynild.

Forståelse i fokus

Uanset hvor man vender blikket hen, støder man altså på digitale teknologier, der både giver os muligheder og udfordringer. Digital teknologiforståelse skal klæde børn og unge på til at gribe mulighederne og håndtere udfordringerne.

I dag bliver mistrivsel blandt børn og unge ofte koblet sammen med overdrevet brug af digitale teknologier. Løsningen er næppe at slukke for skærmene, men at skrue op for børn og unges teknologiforståelse.

Hvad kan vi bruge digitale teknologier til, hvornår skal vi bruge dem, hvornår skal vi lade være, hvordan påvirker de os hver især og vores liv med hinanden? Det er spørgsmål, der er så vigtige, at de udgør en tvingende grund til at gøre digital teknologiforståelse til fag i skolen.

Teknologiforståelse handler derfor ikke om, at nu skal der mere digital teknologi ind i skolen, eller at der skal mere kodning på skemaet. Det handler dybest set om, at i et digitalt samfund er teknologiforståelse nødvendig for at opfylde paragraf 1 i folkeskolens formål: ” Skolens virke skal … være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

Alle skal med

De mange muligheder og fordele ved digitalisering opvejer så rigeligt de problemer og måske endda farer, der også er. Men kun så længe vores børn og unge får en dyb forståelse af de digitale teknologier. Vel at mærke alle vores børn og unge.

’Sammen om den digitale udvikling’ er titlen på Danmarks digitaliseringsstrategi for perioden 2022-26.  Det er en vigtig strategi, og ordet ’Sammen’ er for os at se nøgleordet. Vil vi fortsat have et samfund, der hænger socialt sammen, og som vi udvikler i fællesskab, må vi sikre, at alle børn og unge får digital teknologiforståelse på skemaet.

Kun ved at gøre faget obligatorisk får vi alle med på toget – og kan sikre, at vi er sammen om at styre toget. Ellers er risikoen overhængende for, at vi skaber en digital over- og underklasse, eller et teknologiens A- og B-hold, om man vil, hvor B-holdet står tilbage på perronen.

I 2017-2020 deltog en række danske skoler i et projekt om forsøgsvalgfag i teknologiforståelse, der blev igangsat af Børne- og Undervisningsministeriet. Erfaringerne fra forsøget viste, at i nogle tilfælde var over 90 procent af deltagerne drenge – drenge, der i forvejen var interesserede i teknologi. Hvis vi vil sikre, at alle elever uanset køn, alder og social baggrund opnår teknologiforståelse – og altså undgå, at det giver endnu et forspring til dem, der i forvejen står stærkt – er der ingen vej udenom at gøre faget obligatorisk.

Et praktisk fag

Når vi taler om teknologiforståelse, er det vigtigt at understrege, at det ikke kun er en teoretisk og analytisk, men mindst lige så meget en praktisk forståelse. Digital teknologiforståelse skal altså ikke være endnu et bogligt fag, men et praktisk fag, der handler om teknologipraksis, om at lære at forstå teknologi, hvad vi kan med den, og hvad den gør ved os, ved at bruge og skabe den.

Indlægget er bragt på Altinget den 7. september 2023.